Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ
1 – 3 Δεκεμβρίου 2016

Το city-leaks.gr παρακολουθεί και θα ενημερώσει για τα καλύτερα!